"Beernem in Beweging"

"Beernem in Beweging" is de titel van het nieuwe bestuursakkoord dat werd afgesloten tussen CD&V en N-VA voor de bestuursperiode 2013-2018.

In de brochure hieronder schuift de nieuwe bestuursploeg 21 doelstellingen naar voor. Deze 21 doelstellingen vormen de krachtlijnen van het bestuursprogramma 2013-2018 voor een nieuw en krachtig bestuur. Klik op het plaatje hieronder om het door te nemen :Vandaag beweegt heel wat rond de lokale besturen. De verantwoordelijkheden en het takenpakket van lokale besturen worden steeds ruimer terwijl de economische crisis voor een niet te onderschatten uitdaging zorgt op budgettair en financieel vlak. De nieuwe bestuursploeg wil die uitdaging beantwoorden door middel van een efficiënt en krachtig beleid. Duurzaamheid staat daarbij altijd voorop en nieuwe verfrissende ideeën moeten Beernem in beweging zetten.

De nieuwe ploeg  gaat voor een spaarzaam budgettair beleid en een krachtig bestuur. Dat betekent onder meer geen belastingverhoging en een betere afstemming tussen OCMW en gemeentebestuur. Daarnaast wordt werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging en klantgerichte dienstverlening. Versterking van participatie is een rode draad door het akkoord. Dat gaat om inspraak en uitspraak bij ingrepen in de directe omgeving en een minder hinder-aanpak bij werken. Versterking van de verkeersveiligheid is één van de prioriteiten. Zo krijgt de gemeenteschool in Oedelem een ontsluiting via de Beernemstraat en komt er een ambitieus meerjarenplan voor de aanleg en vernieuwing van fiets- en voetpaden. Bijzondere aandacht gaat naar het zwaar vervoer in de woonkernen en de realisatie van veilige en vlotte op- en afritten aan de E40.

Het containerpark wordt vernieuwd en aandacht gaat naar onderhoudsvriendelijke inrichting van het openbaar domein. De uitbouw van het beleid rond lokale economie met een goede dienstverlening voor ondernemers en de opmaak van een strategisch commercieel plan ter versterking van het handelsweefsel is één van de aandachtspunten. De toeristische en culturele troeven van Beernem worden ten volle uitgespeeld.

Het woonbeleid wordt verder uitgetekend  en de nieuwe bestuursploeg wil werk maken van een gezinsvriendelijke gemeente met bijzonder aandacht voor buurtcomités en wijkverenigingen. Er komt een tweede dienstencentrum in Oedelem en een onderzoek naar de mogelijkheden om deze dienstverlening ook uit te breiden naar andere Sint-Joris en Oostveld. Voor vrijwilligers in de zorgsector wordt een steunpunt opgericht.

Het sportpark Drogenbrood clustert op termijn verschillende sporten en het Bargepark krijgt een nieuwe invulling. Verder komt er een duurzame oplossing voor de bibliotheek en wordt gezocht naar een volwaardige fuifzaal met respect voor de omwonenden.

Verschillende beleidsthema'€™s en dossiers vragen een lange termijn-aanpak en worden de komende bestuursperiode onderzocht en voorbereid. Het in stand houden van de parochiezalen wordt bekeken, er komt een onderzoek naar de installatie van geluidsschermen aan de E40 en een onderzoek voor groene zones aan de vroegere steenoven van Oedelem. Daarnaast worden de krijtlijnen uitgetekend voor een duurzame toekomst van het kerkelijk patrimonium. Het dossier van het gemeentelijk zwembad krijgt de nodige duidelijkheid.

De nieuwe bestuursploeg bestaat uit burgemeester Johan Derycke, schepenen Gijs Degrande, Jos Sypré, Barbara Vandenbrande, Martine De Roo, Jef Vansteenhuyse en OCMW-Voorzitter Luc Goutry.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.