CD&V Beernem gaat voor alternatieve energie.


dinsdag, 20 juni, 2017
Schepen Claudio Saelens

 “Duurzaamheid is een belangrijk item voor CD&V Beernem” aldus schepen van leefmilieu Claudio Saelens: “Binnen de coalitie waren we voortrekker om het burgemeestersconvenant te ondertekenen. Hiermee beogen we een CO2- reductie van 20% op ons grondgebied tegen 2020. (Dit ten opzichte van het referentiejaar 2011). Een belangrijke actie om dit te bereiken is de plaatsing van windmolens op het grondgebied Beernem.”

De plaatsing van windmolens is echter een gevoelig thema. Daarom ook  verleende het gemeentebestuur van Beernem onlangs  een negatief advies rond een aanvraag langsheen de E40. De reden van het negatief advies was  de impact op de omwonenden en de omgeving. Willen we echter onze milieudoelstellingen halen, is het van belang de nodige acties te ondernemen. Daarom kijkt  CD&V Beernem naar alternatieve mogelijkheden voor de inplanting van windturbines. Een gebied dat er zich perfect toe zou kunnen lenen is het Beverhoutsveld. Een gebied van 400 hectare in eigendom van de gemeente en begrensd door de Boereweg, de Akkerstraat, de Beverhoutsveldsstraat en de Veldkappellestraat. Het is niet de bedoeling om het volledige gebied vol te plaatsen, maar de  ruimte om een twee – of drietal turbines te plaatsen is er.  

Dit gebied is eigendom van de gemeente. Dit betekent dat we onze eigen voorwaarden kunnen stellen naar ontwikkelaars toe. Dit zou alvast een positieve invloed hebben op de gemeentekas. Daarenboven zien wij hier ook mogelijkheid om, door middel van een coöperatieve structuur, onze inwoners de kans te bieden aandeelhouder te worden en mee te delen in de winst van de turbines.  Op deze wijze vergroten we het draagvlak voor duurzame energieproductie. Verder is er geen bebouwing in het gebied waardoor er geen problemen zijn naar slagschaduw toe.

CD&V Beernem wil alvast het gesprek verder aangaan omtrent dit voorstel. De milieuraad en landbouwraad gaven alvast hun fiat voor verder onderzoek. Het voorstel zal eveneens besproken worden in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en in september 2017 wordt er een extra commissievergadering georganiseerd in de gemeenteraad rond windmolens. De provincie West-Vlaanderen zal in ieder geval een belangrijke partner zijn. We hopen dat we op hun steun kunnen rekenen in dit debat.