Groen licht voor woonproject Biezemoerstraat


zaterdag, 15 april, 2017
Schepen Claudio Saelens en schepen Ruben Strobbe

In de Biezemoerstraat - net naast het restaurant “d’Afspanning” - wordt een gemengd woonproject gerealiseerd met 10 sociale koopkavels en 9 sociale huurwoningen. De gemeenteraad plaatste op 23 maart 2017 het licht op groen om aannemer Verhegge uit Zedelgem aan te stellen.

“De werken zullen aangevat worden na het bouwverlof en worden hoofdzakelijk gefinancierd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo maar bevatten ook een gemeentelijk aandeel. De aanleg van de weg is alvast een opsteker voor de bewoners van de meergezinswoningen aan het rond punt. De steenslagverharding zal er vervangen worden door asfalt en nieuwe parkeerplaatsen.” Aldus schepen voor huisvesting Claudio Saelens (CD&V). “In het totaal project Bloemendale worden grenzend aan de Parkstraat twintig sociale koopkavels gerealiseerd. Een eerste fase van tien kavels langsheen het Elzenbosselke is bijna afgewerkt. De volgende fase maakt deel van uit van de Biezemoerstraat. Kandidaat kopers nemen best contact op met WVI.”

Ook schepen en bestuurder bij Vivendo Ruben Strobbe is opgetogen: “In dit project voorzien we 9 sociale huurwoningen. Samen met de 24 huurappartementen in de Rollebaanstaat realiseren we in deze omgeving een gezonde mix van private en sociale woonprojecten”.