Met het nieuwe mobiliteitsplan heeft Beernem de ambitie een verkeersveilige gemeente te worden. Mobiliteitsschepen Jos Sypré (CD&V) kan fier zijn op de vernieuwende aanpak die de verkeersleefbaarheid voor de bewoners duidelijk in de verf zet.

Fietsen zit ook in Beernem in de lift

Opvallend is het grote aantal fietspaden die recent aangelegd werden of nu in ontwerp zijn. Het station van Beernem kan een interessant knooppunt zijn voor de fietssnelweg die aanzien wordt als een vlotte, veilige lange-afstandsverbinding tussen Brugge en Gent. Effectieve ruimte voor fietsenberging wordt opgelegd voor wie een stedebouwkundige vergunning aanvraagt. We zetten in op het voorzien van comfortabele fietsenstallingen op strategische plaatsen.

Een hoger gebruik van het openbaar vervoer

Uiteraard dient er een voldoende treinaanbod te zijn in Beernem voor de vele reizigers. De aanleg van het 3e en 4e spoor biedt toekomstkansen voor de haven van Zeebrugge, alsook voor de vernieuwing van de stationsomgeving. Bus en trein dienen goed op elkaar afgestemd te worden, waarbij we streven dat iedere Brugse randgemeente een voorstadbediening heeft.

Een gedurfde aanpak in Oedelem centrum

Een smal wegprofiel van de doortocht en de aanwezigheid van doorgaand zwaar vervoer weegt op de leefbaarheid in Oedelem. De Bruggestraat-Knesselarestraat wordt met fietssuggestiestroken en afgebakende parkeervakken ingericht. De J Creytensstraat en de Oudezakstraat worden woonerven. Het doorgaand zwaar verkeer wordt uit het centrum van Oedelem geweerd. Een visie met vooral ook respect voor de handelszaken zal de veiligheid voor de zwakke weggebruikers en de 3 scholen ten goede komen.

Een betere verkeerscirculatie in het centrum van Beernem

De aanwezigheid van scholen, een kinderopvang en voorzieningen voor ouderen zorgen voor onveiligheid in de smalle Rollebaanstraat. Eénrichtingsverkeer komende van de kerk tot aan de Berenheemstraat en éénrichting in het laatste stuk van de Diksmuidse Boterweg op de Bloemendalestraat zijn logische keuzes.

Een grondige aanpak van de stationsomgeving

Door de hoge verkeersintensiteit op de as van de E40 wordt het kruispunt van de Wingenesteenweg - H ‘d Ydewallestraat uitgerust met verkeerslichten. 10.000 voertuigen per dag langs de Wingenesteenweg en de Stationsstraat èn te weinig ruimte bepalen dat het inrichten van een rond punt, waar een automatische voorrangregeling geldt, op die locatie geen goede oplossing is. Een beperkt éénrichtingsverkeer in de Wellingstraat ontlast het kruispunt met de Parkstraat en laat toe dat de fietser er veilig op de weg kan.  We zetten hard in om de spoorwegen te overtuigen hun visie op het openbaar  vervoer te verruimen.

Een aansluiting van fiets en trein is belangrijk. Evenwel moet de spoorwegtunnel kansen krijgen voor doorgaand fietsverkeer. Op die manier hoeven fietsen de spoorwegbrug niet over en moeten ze het stationskruispunt niet te dwarsen èn kan er een fietsverbinding gemaakt worden vanaf de fietsersbrug over het kanaal richting Wingene.

Een duidelijke plaats voor het vrachtverkeer

Uit onderzoek blijkt dat de helft van het vrachtverkeer uit het centrum van Oedelem kan geweerd worden. De leefbaarheid kan er verhoogd worden door in overleg met de omliggende gemeentes een zone voor tonnagebeperking, uitgezonderd plaatselijk  verkeer in te voeren. Voorwaarde is evenwel dat de Beverhoutsveldstraat-Akkerstraat (met een herinrichting van kruispunt Den Doorn) en de Hoornstraat geasfalteerd worden.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.