De afbraak van het stationsgebouw kadert in de aanleg van het 3e en 4e spoor, wat noodzakelijk is voor onder meer de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. In Beernem werden daardoor de onveilige overwegen afgeschaft en vervangen door een brug, tunnels en langswegen.


De herinrichting van de stationsomgeving luidt een belangrijke fase in voor de vernieuwing van hét mobiliteits-knooppunt van Beernem.

Vanuit z’n bevoegdheden mobiliteit en openbaar vervoer ijvert Schepen Jos Sypré (CD&V) hard voor 10 realisaties in de stationsomgeving.


1. Voldoende treinen van en naar Beernem

Wekelijks gebruiken 5.000 reizigers uit Beernem en omliggende gemeentes de trein voor vooral school-werkverkeer. We blijven ijveren voor een groter treinaanbod vanuit Beernem.

Burgemeester Johan De Rycke (CD&V) heeft hiervoor samen met z’n collega burgemeesters uit de omliggende gemeentes reeds meermaals initiatief genomen.

 

2. Comfort voor de treinreizigers met toegankelijke en half overdekte perrons, een goede inplanting van het ticketautomaat

Door het verdwijnen van het stationsgebouw mogen de reizigers niet in de kou komen te staan.

Een ontwerp is in opmaak, waarbij rekening gehouden wordt met vlot bereikbare perrons die beschutting bieden tegen regen, alsook een vlot te gebruiken ticketautomaat.

 

3. Een nieuw Fietspunt op het Stationsplein

Onderhandelingen zijn lopende om een nieuw Fietspunt op het Stationsplein te realiseren.

OCMW-voorzitter Ruben Strobbe  (CD&V) neemt hierin het voortouw.

Het Fietspunt wordt aanzien als een ruimte voor het sociaal tewerkstellingsproject waar kleine fietsherstellingen gebeuren en van waaruit ook de gestalde fietsen in het oog gehouden worden. Aan het Fietspunt kan een openbaar toilet verbonden worden.

 

4. Veilige en vlotte herinrichting van het stationskruispunt

Vanuit het mobiliteitsplan werd onderzocht om het drukke kruispunt van de Wingenesteenweg met de H ‘d Ydewallestraat en de Kerkhofdreef uit te rusten met verkeerslichten, waarbij een doorgang komt vanaf het stationsplein richting H ‘d Ydewallestraat.

Het is wachten op de Vlaamse middelen die hiervoor dienen vrijgemaakt te worden.

 

5. Fietsen onder de sporen

NMBS verbiedt het fietsen omwille van de geringe breedte van de spoortunnel.

Nochtans is het belangrijk dat je vlot met de fiets aan en op de trein geraakt.

Ook kan een fietstunnel een noodzakelijke en veilige schakel zijn van de fietsverbinding vanaf de fietsbrug richting Wingene.

Dankzij een fietstunnel moeten fietsers de spoorweg brug niet meer over, ook het stationskruispunt zouden zij niet meer hoeven te dwarsen.

Het is belangrijk dat NMBS z’n visie op het vervoer verruimt en de trein niet enkel in combinatie ziet met de auto en de bus.

We onderzoeken de mogelijkheid om de tunnel te verbreden opdat er ook zou kunnen gefietst worden, belangrijk is dat de hellingen naar de tunnel fietsvriendelijk zijn.

 

6. Knooppunt van de fietssnelweg die Brugge met Gent verbindt

Er zijn plannen om Brugge met Gent te verbinden door een fietssnelweg, ideaal voor woon-werkverkeer.

Een doortocht in Beernem kan komende van Gent over het stationsplein, via de eventuele fietstunnel richting de fietsbrug en vervolgens langs het kanaal naar Brugge.

 

7. Voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen

Een aantal reizigers is niet van Beernem, belangrijk dus om daar rekening mee te houden en voldoende parkeergelegenheid te voorzien.

Belangrijk is om bij de inplanting van fietsenstallingen rekening te houden met het steeds groeiend aantal fietsers die zich verplaatsen naar het station.

 

8. Een vlotte ontsluiting voor De Lijn

Een vlotte aansluiting van bus en trein is belangrijk.

Aan de zijde van de St.-Jorisstraat is ruimte voorzien om daar te bussen van De Lijn vlot  te laten halteren.

 

9. Een evenentenplein met kansen voor activiteiten

Bij het ontwerp van het stationsplein moet rekening gehouden worden dat er activiteiten zoals de kermis, rommelmarkt,… kunnen plaats vinden.

 

10. Ruimte voor een terras voor De Zevende Hemel

Horecazaken zijn troeven voor Beernem!

Er dient ruimte voorzien te worden zodat  bistro De Zevende Hemel er een terras kan plaatsen.

 

Het is goed dat er schot in de zaak is en dat er constructief overlegd wordt met de bevoegde diensten van de spoorwegen (NMBS, Tuc Rail, Infrabel), alsook met Wegen&Verkeer van het Vlaams Gewest en de provincie.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.