Nieuwsbrief
Afdeling Beernem
N°1 - 11/01/2013
 
 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie CD&V Beernem

Eedaflegging van onze gemeenteraadsleden

Woensdag 2 januari hebben onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad de eed van trouw afgelegd.

Burgemeester Johan De Rycke, Schepenen Jos Sypré, Martine De Roo, Luc Goutry (na installatie OCMW) en raadsleden Claudio Saelens, Kris Vincke, Carine Janssens, Hilde Vandevyver en Ruben Strobbe.

Hilde Vandevyver en Ruben Strobbe werden ook verkozen als vertegenwoordigers in de Politieraad.


Installatie nieuwe OCMW-raad

Na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad op de tweede nieuwjaarsdag, was het maandag de beurt aan de leden van de OCMW-raad.

Luc Goutry neemt een doorstart naar zijn tweede termijn als OCMW-voorzitter en voegt zich zo bij het Schepencollege.

In de OCMW-raad wordt hij bijgestaan door onze ervaren CD&V'ers Eddy Sypré, die eerder OCMW-voorzitter was, en Martine Verstrynge en Wilfried Lauwers die eerder in de Gemeenteraad zetelden. Op de foto zien we hen samen met de overige leden van de OCMW-raad.


Beernem in beweging: nieuw bestuursakkoord voor Beernem

CD&V en N-VA hebben het nieuwe bestuursakkoord voor de volgende bestuursperiode afgerond. Onder de titel ‘Beernem in Beweging’ schuift de nieuwe bestuursploeg 21 doelstellingen naar voor. Deze krachtlijnen vormen het kader voor de uitwerking van de beleidsplannen en concrete acties de komende zes jaar.

Vandaag beweegt heel wat rond de lokale besturen. De verantwoordelijkheden en het takenpakket van lokale besturen worden steeds ruimer terwijl de economische crisis voor een niet te onderschatten uitdaging zorgt op budgettair en financieel vlak. De nieuwe bestuursploeg wil die uitdaging beantwoorden door middel van een efficiënt en krachtig beleid. Duurzaamheid staat daarbij altijd voorop en nieuwe verfrissende ideeën moeten Beernem in beweging zetten.

De nieuwe ploeg  gaat voor een spaarzaam budgettair beleid en een krachtig bestuur. Dat betekent onder meer geen belastingverhoging en een betere afstemming tussen OCMW en gemeentebestuur. Daarnaast wordt werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging en klantgerichte dienstverlening. Versterking van participatie is een rode draad door het akkoord. Dat gaat om inspraak en uitspraak bij ingrepen in de directe omgeving en een ‘minder hinder’-aanpak bij werken. Versterking van de verkeersveiligheid is één van de prioriteiten. Zo krijgt de gemeenteschool in Oedelem een ontsluiting via de Beernemstraat en komt er een ambitieus meerjarenplan voor de aanleg en vernieuwing van fiets- en voetpaden. Bijzondere aandacht gaat naar het zwaar vervoer in de woonkernen en de realisatie van veilige en vlotte op- en afritten aan de E40.

Het containerpark wordt vernieuwd en aandacht gaat naar onderhoudsvriendelijke inrichting van het openbaar domein. De uitbouw van het beleid rond lokale economie met een goede dienstverlening voor ondernemers en de opmaak van een strategisch commercieel plan ter versterking van het handelsweefsel is één van de aandachtspunten. De toeristische en culturele troeven van Beernem worden ten volle uitgespeeld.

Het woonbeleid wordt verder uitgetekend  en de nieuwe bestuursploeg wil werk maken van een gezinsvriendelijke gemeente met bijzonder aandacht voor buurtcomités en wijkverenigingen. Er komt een tweede dienstencentrum in Oedelem en een onderzoek naar de mogelijkheden om deze dienstverlening ook uit te breiden naar andere Sint-Joris en Oostveld. Voor vrijwilligers in de zorgsector wordt een steunpunt opgericht.

Het sportpark Drogenbrood clustert op termijn verschillende sporten en het Bargepark krijgt een nieuwe invulling. Verder komt er een duurzame oplossing voor de bibliotheek en wordt gezocht naar een volwaardige fuifzaal met respect voor de omwonenden.

Verschillende beleidsthema’s en dossiers vragen een lange termijn-aanpak en worden de komende bestuursperiode  onderzocht en voorbereid. Het in stand houden van de parochiezalen wordt bekeken, er komt een onderzoek naar de installatie van geluidsschermen aan de E40 en een onderzoek voor groene zones aan de vroegere steenoven van Oedelem. Daarnaast worden de krijtlijnen uitgetekend voor een duurzame toekomst van het kerkelijk patrimonium. Het dossier van het gemeentelijk zwembad krijgt de nodige duidelijkheid.

De nieuwe bestuursploeg bestaat uit burgemeester Johan Derycke, Gijs Degrande, Jos Sypré, Barbara Vandenbrande, Martine De Roo, Jef Vansteenhuyse en Luc Goutry.

Kalender