Op 4 januari 2019, net voor het eerste schepencollege van de nieuwe legislatuur, heeft de nieuwe bestuursploeg (CD&V, Groen en sp.a ) als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen een ontwerp-bestuursakkoord gelanceerd. Het ontwerp-bestuursakkoord beschrijft de visie van het gemeentebestuur op de toekomst van Beernem. Op basis van dit document wordt in een participatief proces een uitgewerkt bestuursakkoord en een meerjarenplan opgesteld, rekening houdend met de interne en externe omgevingsfactoren en de financiële draagkracht van de gemeente. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt op de gemeenteraad van december 2019 voorgelegd.