Er zijn belangrijke werken op komst in en rond Oedelem, Gemeenteraadslid Anja Coens (cd&v) drukte daarom in de gemeenteraad van december haar bezorgdheid uit over de afstemming van de werken op elkaar.

“Het is heel positief dat de werken in de Beernemstraat-Scherpestraat terug op gang zijn”, aldus Anja Coens, “Naast dit traject staat ook de Sijselestraat tussen Markt en Kerkeveld en de Akkerstraat-Beverhoutsveldstraat op het programma. Ik pleit er dan ook voor dat er een duidelijk timing wordt opgemaakt en dat de werken elkaar niet overlappen.”

 Beernemstraat - Scherpestraat

Volgens schepen van openbare werken Claudio Saelens (cd&v) zullen de werken op elkaar afgestemd worden. Corona bemoeilijkt op dit moment de fysieke onderhandeling voor de grondverwervingen van de Beernemstraat-Scherpestraat.  Vandaar dat we als gemeente zelf het heft in handen hebben genomen en we geheel coronoproof verschillende onderhandelingen naar ons toe hebben getrokken. We staan ook met de eigen technische dienst de nutsmaatschappijen bij en maken zelf de gronden vrij waar ze moeten werken. De nutsmaatschappijen hebben nog werk tot maart 2021. De werken zelf kunnen pas starten na het bouwverlof van 2021. Er moet immers nog een aannemer aangeduid worden en de provincie wil pas de gunningsprocedure opstarten nadat alle onteigeningen definitief rond zijn, maar we maken ons sterk dat we met het bestek naar de gemeenteraad van februari kunnen.

 Sijselestraat

Wat de heraanleg van de Sijselestraat betreft, daar willen we zeer snel schakelen, en naar uitvoering gaan mei - juni 2021. Gezien dit enkel het vervangen van de betonstraatstenen is door asfalt, moet dit zeker mogelijk zijn en afgerond zijn vooraleer de werken Beernemstraat – Scherpestraat effectief van start gaan.

 Akkerstraat - Beverhoutsveldstraat

Het ontwerp zit in eindfase. De bewoners krijgen op dit moment bezoek van de afkoppelingsdeskundige en ook de onderhandelaars voor de grondaankopen zullen dit voorjaar op pad gaan. In principe hadden we dit najaar nog naar de bewoners willen trekken voor het ontwerp toe te lichten. Dit is omwille van corona niet gelukt. We gaan nu op zoek om dit in het voorjaar 2021 coronaproof te kunnen organiseren, via een infomarkt of eventueel online. Uitvoering zal gebeuren na Beernemstraat – Scherpestraat en zal eerder 2023 zijn.

 Conclusie is dus dat we de werken op elkaar afstemmen!