Burgemeester Jos Sypré en Kris Vincke, voorzitter van de gemeenteraad en tevens afdelingsvoorzitter van CD&V Beernem blikken tevreden terug op de eerste helft van de bestuursperiode.

Volgens Kris Vincke valt het goed op dat de coalitie van CD&V, met Groen en Vooruit in alle vertrouwen samen hard werk levert. Hij ziet zijn kompaan Jos Sypré als een burgervader op z'n plaats voor Beernem.

De coalitieploeg van Vooruit, Groen en CD&V werkt aan een duurzaam verhaal. Het is geen pakket voor slechts 6 jaar, we beogen een langere toekomst. Dit moet heel frustrerend zijn voor N-VA Beernem. Hun manier van aan politiek doen is er ene van frustratie en negativiteit, waarbij ze het niet schuwen om onwaarheden de wereld rond te strooien. "Hoog tijd om de puntjes op de 'i' te zetten en de vertelsels van N-VA in een juist kader te plaatsen", aldus Kris Vincke.

Volens N-VA zou een doorlichting van het gemeentebestuur een zorgwekkend resultaat opleveren?
"We lieten zelf een bestuurskrachtmeting uitvoeren om de situatie in Beernem op vandaag in kaart te brengen", steekt burgemeester Jos Sypré van wal. "Het doel is dus om zicht te krijgen op waar we op vandaag staan als lokaal bestuur en of we voldoende 'gewapend' zijn voor de toekomst. Het getuigt juist van een goede visie om je eigen beleid in vraag te durven stellen om zo met de juiste blik naar de toekomst te kijken. Denk je nu echt dat wij zelf een evaluatie zouden laten uitvoeren over onze manier van werken als we een slecht beleid aan het voeren zijn?".

De analyse van Idea Consult luidt als volgt ...
"Gegeven de middelen kwijt het bestuur zich van een pragmatische en degelijke manier van haar taakstelling. Er is ook bij de inwoners een hoge mate van tevredenheid. Vanuit de (zelf)evaluatie worden een aantal werkpunten aangeduid, waar het bestuur nog stappen voorwaarts kan zetten en aan bestuurskracht kan winnen. Beernem is een financieel gezonde gemeente die door een goede huisvaderprincipe over een beperkte schuldgraad beschikt. De schuldenlast is evenwel toegenomen door de geplande investeringen deze legislatuur. Een schaalsprong in de toekomst kan bijkomende zuurstof en mogelijkheden openen."
Het syntheserapport van de bestuurskrachtmeting werd tijdens de commissievergadering van 9 februari 2022 besproken, waarbij publiek en pers welkom waren.

Volgens N-VA zou het personeel van de gemeente niet akkoord gaan met de beslissing van het schepencollege om een nieuw zwembad te bouwen?

Door COVID stegen de aannemingsprijzen overal. Bijgevolg kost het zwembad ons 9.587.500 EUR, dat is ongeveer 20 % meer dan geraamd", aldus de burgemeester.
"Het is goed en juist ook de tuik van de gementelijke administratie om ons te wijzen op de financiële gevolgen van de opstart van het zwembaddossier. We namen als schepencollege die verantwoordelijkheid en hebben en grondige oefening gedaan alvorens het zwembadlicht op groen te zetten. Enkele van onze grotere dossiers hebben we vertraagd om op die manier meer zuurstof te creëren. De verklaring hiervoor is logisch. Het vernieuwen van de Wellingstraat kan maar uitgevoerd worden als het stationskruispunt afgewerkt is. De bouw van het nieuwe zwembad en het daarbij horend werftransport kan de vernieuwde Wellingstraat beschadigen, en zou de aanleg ervan bemoeilijken.

Met de fietsverbinding naar Wingene zitten we in een tijdelijke impasse, het evenwicht tussen fietsmobiliteit en natuur is verstoord, daar moeten we eerst uit geraken. Het heeft geen zin op risico van dezelfde klachten, omdat we ook door bosrijk gebied moeten dat we snel verder werk maken van de fietsverbinding naar Hertsberge. Voor Oostkamp is het geen top-prioriteit. We wensen eerst de nodige grondverwervingen te doen en te zien hoe het fietspaddossier naar Wingene evolueert, alvorens voor 2026 de fietsverbinding langs de Wellingstraat vanaf de brug over de E40 te vernieuwen.".

Volgens N-VA Beernem is de site van De Bevertjes geen goede locatie voor de nieuwe gemeenteschool?
De vorige gemeenteraad hebben ze zich onthouden omdat er zogezegd nog een aantal onduidelijkheden zijn in het dossier, ze stellen zelfs dat de nieuwe locatie niet verkeersveiliger zou zijn dan de huidige stek langs de Knesselarestraat.
"Een vreemde kronkel", aldus de burgemeester.
"De grootste troeven van de site langs de Beernemstraat zijn de open ruimte en de meerdere ontsluitingsmogelijkheden via Beernemstraat, Hertenpad, Tarwestraat en de gemeentelijke parking langs de Bruggestraat.
We kochten de helft van de zone van De Bevertjes, met een totaaloppervlakte van zo'n 7.000 m², terwijl de oppervlakte van huidige locatie langs de Knesselarestraat slechts 4.000 m² bedraagt. We zouden van N-VA Beernem nu nog een achterliggend perceel palend aan de Tarwestraat moeten aankopen, terwijl de toenmalige schepen van onderwijs en financiën Jef Vansteenhuyse geen middelen voorzag om een stuk (speel)grond achter de gemeenteschool aan te kopen." "Hij had trouwens geen gedragen dossier én helemaal geen oog voor het vernieuwen van de buitenschoolse kinderopvang", vult Kris Vincke aan.

Volgens N-VA Beernem is het jammer dat de piste bestuurlijk samenwerken, of fuseren met een andere gemeente om de kost van het zwembad te delen niet onderzocht is?
"Niets is minder
waar", verwoordt de burgemeester. In voorbereiding van de realisatie van het nieuwe zwembad zijn we in overleg gegaan met al onze omringende gemeentes om een samenwerking te bekomen. Een oplossing werd niet gevonden. Het louter fuseren met den andere gemeente om de kost te delen voor de bouw van een nieuw zwembad vinden we een stap te ver. Het is nooit goed om vanuit een negatieve onderhandelingspositie onze gemeente te verkopen.

Bepaalde gemeenten in Vlaanderen vinden elkaar om te fuseren. Zijn er fusiegeruchten in Beernem?
"Vlaanderen maakt er geen geheim van om het politieke landschap te herverkavelen", verduidelijkt Kris Vincke. "Getuige daarvan zijn de bevoegdheden van de provincies die al ingeperkt zijn, alsook de nieuwe regiovorming waarbij Beernem tot de regio Brugge behoort. Verder is Vlaanderen ook van oordeel dat een schaalvergroting bij gemeentes nodig is om behoorlijk te besturen, een financiële bonus is er voor gemeentes die de effectieve fusie-stap zetten.
Zelf ondervinden we dat de werking van Beernem, als kleine landelijke gemeente sterk onder druk komt, ook al zijn we financieel gezond. Steeds meer taken worden naar de lokale besturen overgeheveld, we ervaren net zoals vele andere gemeentes een moeilijkere instroom naar medewerkers. Het is belangrijk dat gemeentes onderling goed samenwerken om op die manier efficiëntiewinsten te maken.
Er lopen heel wat goede samenwerkingsverbanden met de ons omliggende gemeentes. Het zal naar de toekomst toe nodig zijn om die banden nog wat aan te scherpen.".

"Mijn visie over gemeentefusies is dat we willen voorbereid zijn naar de toekomst toe, éénmaal het zo ver komt, of tegen dat een fusie ons wordt opgelegd. we willen zelf de teugels in handen houden en zien welke de beste optie is voor onze inwoners", zegt Jos Sypré.
"Laat één iets duidelijk zijn, door onze mooie gemeente met de vele troeven op allerlei vlak zijn we alvast een gegeerde bruid. Of het tot een verplichte fusie zoals die van 1976 zal komen is nog niet duidelijk. Toch bereiden we ons voor en is de bestuurskrachtmeting alvast een instrument om te weten waar we staan en waar we naartoe kunnen.
Het getuigt van een gezonde beleidsvisie om ook die moeilijke oefening te durven maken", besluit burgemeester Jos Sypré.

Burgemeester Jos Sypré en Kris Vincke, voorzitter van de gemeenteraad in Beernem

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties