PERSBERICHT CD&V, SP.A EN GROEN:

"De weg vooruit voor een ondernemend, groen en sociaal Beernem."
Nieuwe, slagkrachtige bestuursploeg in de startblokken.

De gloednieuwe coalitie CD&V, SP.A en Groen heeft veel ambitie om Beernem samen te besturen en stelt graag haar schepenploeg voor.

De bevoegdheden werden zorgvuldig gekozen en verdeeld zodat de burgemeester en de schepenen de komende 6 jaar met heel veel slagkracht onze gemeente zullen besturen.

We danken de Beernemnaars voor het vertrouwen dat ze ons op 14 oktober gaven. We zijn klaar om Beernem  verder uit te bouwen tot een groene, sociale, ondernemende en zorgzame gemeente waar het goed is om te wonen en te werken.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) die voltijds burgemeester zal zijn, neemt van ambtswege de bevoegdheden politie, brandweer, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking op. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de interne organisatie, het personeel, het sociaal overleg, preventie, communicatie en informatica. Ook mobiliteit behoort tot zijn bevoegdheid, evenals opvolging kerkenbeleid en toezicht kerkbesturen, evenementen, feestelijkheden en plechtigheden.

Eerste schepen wordt Patricia Waerniers (CD&V) die financiën, cultuur, bibliotheek, sport, kermissen, erfgoedbeleid en begraafbeleid onder haar hoede neemt.

Jan Vanassche (Groen) wordt tweede schepen. Hij neemt ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen voor particulieren, ruimtelijke planning, dorpsontwikkeling, wonen, huisvesting, de Woonwinkel, milieu, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en energie, groenbeheer, toerisme en landinrichting voor zijn rekening.

Claudio Saelens (CD&V) staat als derde schepen in voor omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, voor openbare werken, de technische dienst, nutsvoorzieningen, rioleringen, integraal waterbeleid, landbouw, grondbeleid en senioren.

Ruben Strobbe (CD&V) krijgt  als vierde schepen de bevoegdheden jeugd, ondernemen, lokale economie, onderwijs, beheer patrimonium, recyclagepark en afvalbeleid.

Ten slotte buigt Vicky Reynaert (SP.A) zich als vijfde schepen en als voorzitter voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst over armoedebestrijding, sociaal beleid, sociale tewerkstelling, inclusie, Noord-Zuidbeleid, Huis van het Kind (m.i.v de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang) en gezinsbeleid.  

Voorzitter van de gemeenteraad wordt Kris Vincke (CD&V)

Nieuw schepencollege voor Beernem.

 

 

 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.