Het lokale dienstencentrum Mirte in de Rollebaanstraat is een gevestigde waarde in de gemeente Beernem. Inwoners met een beginnende zorg kunnen er terecht voor ontmoeting, ontspanning, bewegingsmomenten en zorg.

Al geruime tijd bestaan plannen om deze diensten verder uit te bouwen in de gemeente Beernem.

Lokale dienstencentra

Volgens directeur van Curando Oost Dirk Notte dragen de lokale dienstencentra en antennepunten bij tot het verlenen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening, in de vorm van thuisondersteunende zorg (cfr. mobiliteit, maaltijd, eenzaamheid, ontmoeting, vorming, infosessies …)”

Centrumleider van het dienstencentrum Liesbet Blomme (Curando) is alvast verheugd dat Curando binnenkort start met de bouw van het dienstencentrum in Oedelem. Het nieuwe  dienstencentrum krijgt de naam “Flora”. “Flora” komt vooraan de Bruggestraat, net over de Markt van Oedelem. “In Oedelem willen we dezelfde werking uitbouwen als in Beernem”. We hopen dat we eind 2022 operationeel zijn.

Antennepunten

Volgens schepen van senioren Claudio Saelens (CD&V) heeft de covid-pandemie een grote impact op het welzijn van onze senioren. Een van de acties van ons covid-herstelplan is een versnelde uitbouw van de lokale dienstencentra en antennepunten verspreid in de gemeente. We hadden al “Mirte” in Beernem. Curando organiseert samen met “Oostveld Leeft” en “Ter Muiden”, één keer per maand “Al te gaere in Oostveld”.

In afwachting van de bouw van het dienstencentrum in Oedelem willen we een tijdelijk antennepunt installeren in Oedelem. Eén dag per week (op dinsdag), willen we ontmoeting creëren in het Schepenhuys. We starten met het samen nuttigen van een aangepaste maaltijd. We willen dit koppelen aan andere mogelijke activiteiten. Als Flora operationeel is, valt dit tijdelijk centrum weg. In Sint-Joris willen we net hetzelfde doen, maar dan op woensdag. Dit zal doorgaan in de Sinjo.

Met deze antennepunten willen we zo vlug mogelijk van start gaan, dit vanaf de coronamaatregelen het toelaten.

Samenwerking met de gemeente

Schepen van sociale zaken Vicky Reynaert (sp.a) voegt er aan toe dat de gemeente graag deze initiatieven ondersteunt: “Als gemeente hebben we de mogelijkheid niet om dergelijke centra zelf uit te bouwen. De dienstencentra en de antennepunten zullen ter beschikking staan voor alle inwoners en in het bijzonder kwetsbare doelgroepen, ongeacht hun leeftijd, filosofische- of religieuze overtuiging.”

In de gemeenteraad van maart 2021 zullen we de samenwerkingsoverkomst met Curando goedkeuren.  Eénmaal beide centra operationeel zijn, stellen we een jaarlijks bedrag van 38.000 euro per jaar ter beschikking als ondersteuning. Voor de uitbouw van de antennepunten wordt er ook praktische ondersteuning voorzien vanuit het Sociaal Huis.

Er wordt een stuurgroep samengesteld waarin we het samenwerkingsverband permanent kunnen evalueren en optimaliseren, zodat we tot een nog betere zorg komen in onze zorggemeente Beernem.