Op zondag 12 september 2021 huldigde het gemeentebestuur van Beernem de nieuwe lokalen voor Chiro Oostveld in de Tinhoutstraat in. De jeugdvereniging kan zo hun 60-jarig bestaan op een feestelijke manier vieren.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) feliciteert de jeugdbeweging met hun nieuwe gebouwen. “Chiro Oostveld was al lang vragende partij voor nieuwe lokalen. We zijn blij dat we dat voor hen hebben kunnen verwezenlijken. ​Het project van de nieuwe lokalen is een puike samenwerking tussen de Chiro, de buurtbewoners, de eigenaar van de gebouwen en het gemeentebestuur.  Een duidelijk teken dat samenwerking werkt in Oostveld!”

Schepen van Jeugd Ruben Strobbe (CD&V), beaamt dit. “De Chiro had dringend meer ruimte nodig. Met de nieuwe lokalen is er nu voldoende ruimte voor hun meer dan 70 leden.”

Het nieuwe gebouw, dat bestaat uit twee bouwlagen, is afgewerkt met houten gevelbekleding waardoor het gebouw mooi opgaat in de omgeving. Er is op niveau 1 een verbinding gemaakt tussen de nieuwbouw en de verdieping boven de parochiezaal, die ook door Chiro gebruikt wordt. Ook deze verdieping werd aangepakt: heringedeeld, opgefrist en voorzien van nieuwe verwarming en elektriciteit.

Feestelijk opening Chirolokaal Oostveld

Hieronder kan u de woordjes lezen van burgemeester Jos Sypré en schepen van jeugd Ruben Strobbe.

Verwelkoming door burgemeester Jos Sypré:

Goeiemorgen allemaal!

Geachte ere-burgemeester Johan De Rycke, collega’s schepenen en gemeenteraadsleden, medewerkers van de gemeente Beernem, leden van de jeugdraad en van de vzw Parochiale werken, buren van de Chiro, medewerker van de firma Christiaens.

Maar vooral welkom aan de chiroleden, leiding, oud-leiding en ouders van Chiro Oostveld op de opening van jullie nieuwe lokalen.

Vooreerst een dikke proficiat met jullie 60 jaar bestaan en een oprechte merci voor al wat jullie doen voor de jeugd van Oostveld.

Pastoor Feys die 60 jaar geleden actief was in Oostveld heeft in 1960 z’n stempel gedrukt.

Hij zorgde ervoor dat er toen een nieuwe parking met aanplanting kwam rondom de kerk van Oostveld. Ik weet niet of hij weet had van de nieuwe kaartersclub met de ronkende naam ‘de zwarte veldse muil’ die opgericht werd in café De Sportwereld.

Vandaag de dag wordt pastoor Feys herinnerd aan z’n schoonste realisatie van 1960, namelijk het stichten van de Chiro in de toenmalige jongensschool.

Zou pastoor toen geweten hebben…

1.    dat de Chiro nog steeds bruist van energie en enthousiasme en dat dit typerend is voor de gemeenschap van Oostveld.

2.    dat de nieuwe lokalen die we vandaag plechtig openen meer dan nodig zijn en dat deze op de plaats gebouwd zijn waar de chiromeisjes eerder onderdak kregen in de vroegere omgebouwde fietsenstalling van de school. 

3.    dat het project van de nieuwe chirolokalen het resultaat is van een puike samenwerking tussen de Chiro, de buurtbewoners, het Decanaat parochiale werken als eigenaar van de gebouwen hier en het gemeentebestuur.

Dank aan jullie allemaal, vooral aan de Chiro voor het geduld en het mee opbouwen van het dossier, dank aan Gerard en Suzanne voor het ter beschikking stellen van hun tuin als speelruimte voor de Chiro, dank aan Roeland en Ann voor de jarenlange betrokkenheid als volwassen begeleiding (Roeland) en als kookouders, dank aan Kevin en Sara voor de toelating om te mogen aanbouwen aan jullie achtertuin, dank aan ere-burgemeester en geboren Veltenaar Johan De Rycke om het lokalendossier op het goede spoor gezet te hebben, dank aan het Decanaat en de vzw Parochiale werken voor de goede samenwerking op deze locatie hier.

Dank ook aan de betrokken gemeentelijke diensten voor de begeleiding van de bouw van het project, dank aan architect Bert Maeyens en aan aannemer Christiaens.

Maar vooral ook dank aan de voormalige jeugdschepen Gijs Degrande en de huidige jeugdschepen Ruben Strobbe voor de goede coördinatie van het dossier.

Ons engagement voor Oostveld stopt hier niet.

Er zit schot in de zaak van het dossier trage wegen, waarbij we een verbinding willen maken tussen de Tinhoutstraat, de Steenoven en Magerrozen. Wat ook een goede zaak zal zijn voor de Chiro. 

Binnenkort start een participatieproject waarbij we jullie uitnodigen om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw van Oostveld en begin januari 2022 is het de beurt aan Oostveld om als gastlocatie te dienen voor de gemeentelijke nieuwjaarsdrink.

Straks gaan we het lint knippen, de nieuwe lokalen bezichtigen en er vooral ook een goed glas op drinken.

Vooreerst geef ik het woord aan de groepsleiding en aan jeugdschepen Ruben Strobbe en wens ik de Chiro alvast veel succes met de nieuwe chirolokalen hier in Oostveld.

Dankjewel!

Jos Sypré, Burgemeester

Speech van schepen Ruben Strobbe:

Goeiemorgen Oostveld!
60 jaar Chiro in Oostveld. Dat kunnen we niet zomaar laten passeren.

Vandaag laten de coronamaatregelen en de vaccinaties het toe om elkaar feestelijk te ontmoeten. Én dat doen we ook! De kers op de taart van deze jubileumfeesten is ongetwijfeld de officiële opening van het nieuwe chirolokaal.

Beste mensen, het nieuwe chirolokaal is een feit. De sleutels van het lokaal werden begin april overhandigd aan de Chiro. Waardoor het lokaal al enkele maanden kon proefdraaien. En ik ben zeker dat we mogen besluiten dat het vernieuwde lokaal een hele verbetering is. Hier … staat dé nieuwe thuis van Chiro Oostveld.

Op nog enkele details en praktische zaken na … die we uiteraard nog zullen afwerken, staat hier dé nieuwe thuis van Chiro Oostveld!

Een plek waar sinds jaar en dag Chiro wordt gemaakt. Waar men kan spelen en ontmoeten, waar men kan verkennen en ontdekken. En ook steeds welkom terug kan thuiskomen na een leuke chironamiddag of een tof chirokamp.

Dit is hier de plek waar jong Oostveld vriendschappen smeedt voor het leven, … waar ieder kind én elke jongere zijn eigen mogelijkheden ontdekt … en verantwoordelijkheid leert opnemen.

Hier in de chirogemeenschap … ligt de basis voor nog zó véél meer moois dat het Oostveld te bieden heeft. “Een Oostveld dat bruist, een Oostveld dat leeft!”

“Een Oostveld dat leeft!” Daarin geloven we, … én daarin investeert Gemeente Beernem met volle overtuiging!

Graag dank ik ook allen die op zijn of haar manier meewerkten aan het Chirodossier.
Het lijstje is lang, velen werkten mee om het dossier mogelijk te maken … burgemeester Jos Sypré vernoemde al enkele:
de buren, de vzw Parochiale werken, het Decanaat, de gemeentediensten, de jeugdraad, de aannemer Christiaens, de Oedelemse architect Bert Maeyens …

Een gewaardeerde dank aan onze ere-burgemeester Johan De Rycke (CD&V) voor zijn vastbeslotenheid bij de opstart van het dossier. "Johan, uw kennis van het Oostveld en als oud-leider van de vereniging was van grote meerwaarde!"

Dank aan mijn voorganger Gijs Degrande (N-VA) om het pad voor het dossier te effenen, en uiteraard ook aan de collega’s van het schepencollege.

Ook verschillende gemeenteraadsleden beten zich vast in het dossier en deden vaak tussenkomsten in de gemeenteraad. Ik herinner o.m. de tussenkomsten van David Standaert (CD&V), Martine De Roo (CD&V), Jef Vansteenhuyse (N-VA), Kurt Vanneste (CD&V), Roos Lambrecht (Groen) en uiteraard ook Anja Coens (CD&V). Dank voor jullie bijzondere betrokkenheid!

Maar een speciale dank vraag ik graag voor wie vandaag centraal staat, … Een grote “dankjewel” aan alle sympathisanten van Chiro Oostveld om het dossier warm te houden en te bepleiten. Aan een trouwe VB én tevens goede buurman Roeland, aan de hoofdleiding Emile en Tiemen, en aan hun enthousiaste leidingsploeg, aan jullie leden en heel jullie achterban met oud-leiding en ouders. Dankjewel Chiro! Dankjewel om al 60 jaar voor het beste jeugdwerk te zorgen in Oostveld! Geef maar een keer een warm applaus voor jullie zelf!

Dames en heren, er was al geruime tijd nood aan uitbreiding en vernieuwing. Een oplossing voor de Chiro drong zich op. Vandaag is het nieuwe chirolokaal een feit. Én het resultaat mag gezien worden.

Het is een pareltje naar de hand van de Oedelemse architect Bert Maeyens.

Bert maakte, - net zoals hij dat ook deed voor de scouts -, opnieuw een bijzonder mooi ontwerp. De strakke hedendaagse vormgeving geeft goesting! Een leuke passerelle verbindt de nieuwbouw met de bestaande lokalen. 

De ruime lokalen bieden veel plaats om te spelen. En dankzij de grote ramen genieten we optimaal van daglicht … Én ontdek het straks zelf. We hebben op de bovenverdieping een prachtig zicht op het uitgebreide speelveld én ook op de mooie landelijke vergezichten van het Oostveld.

Beste chiroleiders, draag zorg voor jullie nieuwe lokaal! De jeugddienst zal er op toe zien.

“En dan nu … Als je ’t mij vraagt? Chiro!”

Het is tijd om het lint te knippen en het lokaal feestelijk te openen.
Laten we klinken op de toekomst van Chiro Oostveld!

Ruben Strobbe, Schepen van Jeugd

 Opening nieuw chirolokaal Chiro Oostveld

Opening Chirolokaal Oostveld - schepen Ruben Strobbe jeugd

Opening Chirolokaal Oostveld - burgemeester Jos Sypré

Opening chirolokaal Oostveld - sfeer

Opening nieuw lokaal Chiro Oostveld - sfeer 2

  • Jeugd
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties