Door de aanleg van fietspaden te combineren met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vangen we twee vliegen in één klap. Op 21 juni 2022 om 19:30 uur worden de ontwerpplannen voor de herinrichting van de Akkerstraat – Beverhoutsveldstraat gepresenteerd aan de bevolking. Dit gaat door in OC de kleine beer. Iedereen is welkom.

ambities.

Het huidige bestuur heeft de ambitie om het afvalwater afkomstig van onze huishoudens overal te zuiveren en de ambitie om al onze woonkernen onderling te verbinden met veilige fietsverbindingen.

Recent werd Oostveld aangesloten op de zuiveringsinstallatie en een vrijliggend fietspad aangelegd langsheen de Sint-Jorisstraat. Momenteel worden rioleringswerken uitgevoerd in de Sijselestraat en wordt de Scherpestraat-Beernemstraat heraangelegd.

Zuiver water

Volgens schepen van openbare werken en integraal waterbeheer Claudio Saelens (CD&V) zitten de lopende werken in de Scherpestraat – Beernemstraat goed op schema. Deze werken zullen nog duren tot eind 2023.

Aansluitend willen we werk maken van de Akkerstraat – Beverhoutsveldstraat. Deze weg krijgt momenteel heel wat omleidingsverkeer te verwerken. Rond de herinrichting hebben we  noodgedwongen (door corona) vooral per brief moeten communiceren met de inwoners. Hoogtijd dus om de plannen voor te stellen aan de inwoners, zodat zij hun opmerkingen kunnen formuleren. We voorzien een gescheiden rioleringsstelsel, veilige fietspaden en een nieuwe rijweg.

Veilige fietspaden

Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) die tevens bevoegd is voor mobiliteit kan het ontwerp in drie stukken onderverdeeld worden.

  • In de Akkerstraat komt er een vrijliggend fietspad aan beide zijden.
  • Het kruispunt “Den Doorn” wordt heringericht, er komt een rotonde.
  • In de Beverhoutsveldstraat wordt er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan de zijde van het Beverhoutsveld.

Daarnaast zal ook de rijweg vernieuwd worden.  Na de voorstelling van de plannen kunnen de inwoners nog hun opmerkingen formuleren. Kort daarna zal gestart worden met de onderhandelingen voor de grondaankopen. Onze ambitie is nog steeds met de werken te kunnen starten aansluitend op de werken Akkerstraat – Beverhoutsveldstraat (begin 2024).