Het jaarlijks huishoudelijk afvalcijfer per inwoner in Beernem draait rond de 160 kg. De Vlaamse Regering wil het Beernems afvalcijfer tegen 2022 zien verminderen naar jaarlijks 136 kg per inwoner.

Om de hoeveelheid restafval te verminderen wijzigt het Beernems afvalbeleid.
“24 kg per inwoner lijkt veel, maar is niet onmogelijk als elke Beernemnaar goed sorteert. En die ambitie hebben we! Daarom breiden we de sorteerregels uit in Beernem met de invoering van de nieuwe P+MD-zak en de GFT-zak.”,
zo luidt het vastberaden bij Ruben Strobbe (CD&V), de schepen bevoegd voor afvalbeleid en het recyclagepark.


Vanaf april 2021 beter en eenvoudiger sorteren dankzij de nieuwe blauwe P+MD-zak

In de blauwe zak mogen nog steeds plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, net zoals voorgaande jaren. Vanaf 1 april 2021 mag er meer in de blauwe P+MD-zak. Ook harde plastic verpakkingen zoals vb. bloempotjes, tubes, yoghurtpotjes, charcuterieschaaltjes, botervlootjes en champignonbakjes … maar ook zachte plastics zoals zakjes en folies mogen in de nieuwe blauwe zak.

“Dankzij de nieuwe blauwe zak wordt sorteren een stuk eenvoudiger.”,
zegt schepen Ruben Strobbe.

“Want al je plastic verpakkingsmateriaal mag in de nieuwe blauwe zak. Bovendien schatten we dat elke inwoner daardoor jaarlijks 6 tot 8 kg extra verpakking in de P+MD-zak kan sorteren. Afval dat zo verdwijnt uit de huisvuilzak.
Met de nieuwe blauwe zak kunnen we nog meer gebruikte verpakking inzamelen en recycleren. Door recyclage en hergebruik besparen we op nieuwe grondstoffen en doen we een goede zaak voor het milieu.”

 Ruben Strobbe introduceert de nieuwe blauwe zak in Beernem

De nieuwe blauwe zak is ook beter voor de portemonnee!

“Dankzij de nieuwe blauwe zak kan iedereen een pak minder restafval hebben. Wie zijn plasticafval sorteert zal minder huisvuilzakken moeten aanschaffen. Met een tarief van 1,50 euro per zak, ligt de huisvuilzak een stuk hoger dan die van de nieuwe PMD-zak aan 0,15 eurocent. De nieuwe blauwe zak betekent zo een mooie besparing voor wie sorteert.”, stelt Ruben Strobbe.

 

De bruine huisvuilzak wordt geel en iets kleiner, en 0,85 cent voor kleine zak

De bruine huisvuilzak verandert vanaf april 2021 van kleur. “Scherpe onderdelen in de zak worden zo beter zichtbaar voor de afvalophalers.”, aldus schepen Strobbe.

En hij verwoordt verder: “Door de intrede van de nieuwe blauwe zak, mogen we verwachten dat de huisvuilzakken zwaarder zullen worden. Want lichte plastics maken plaats voor ander, zwaarder afval. Om scheurende zakken te voorkomen, maar ook omwille van de ergonomie van de afvalophalers verkleint de huisvuilzak.”.

 Vanaf april wordt de grote huisvuilzak van 75 liter een zak van 60 liter. De prijs blijft gelijk op 1,50 euro per zak.

Analoog met de grote zak verkleint ook de kleine huisvuilzak van 40 liter naar een volume van 30 liter. In tegenstelling tot de grote zak, wordt de kleine zak 0,15 euro goedkoper. In plaats van 1 euro betaal je vanaf april voor de kleine huisvuilzak 0,85 eurocent.

“Zo moedigen we de Beernemnaar aan om te sorteren. Wie goed sorteert, wint plaats in zijn huisvuilzak. Of is misschien zelfs beter af met een kleine huisvuilzak. Wie niet sorteert, die zal meer betalen. Daarmee zetten we het beleid verder van ‘de vervuiler betaalt’.”, duidt Ruben Strobbe.

De oude blauwe en bruine zakken die je nog hebt liggen of nu nog in de winkel koopt, blijven geldig. Ook bij de nieuwe sorteerregels. Aan de ophaaldag wijzigt niets, deze blijft zoals opgenomen in de afvalkalender.

 

Invoering GFT-zakken vanaf 1 januari 2022

Om de Beernemnaar nog meer te helpen om afval uit de huisvuilzak te krijgen, gaan we vanaf 1 januari 2022 in Beernem van start  met GFT-ophaling. Composteerbaar GFT-afval neemt met bijna 40 % nog te veel plaats in de huisvuilzak. “Wie groente-, fruit- en tuinafval niet kwijt kan bij de kippen of op de composthoop, hoeft het vanaf dan niet meer in de huisvuilzak te gooien. Maar kan het goedkoper kwijt in de nieuwe GFT-zakken van € 0,40 per zak.”, geeft Ruben Strobbe nog mee.

 

Tegemoetkoming voor mensen met medische en financiële redenen

Beernem is ook zorgzaam. Zo worden voortaan een aantal gratis huisvuilzakken toegekend aan mensen met medische redenen. Deze mensen produceren ongewild meer afval bv. vanwege een stoma, incontinentie of dialyse. Nieuw is ook een tegemoetkoming voor mensen met financiële problemen, voor wie de aankoop van een rol huisvuilzakken te veel van hun maandelijks budget vraagt. Beide toekenningen gebeuren op basis van een attest.

 

Analyse voor goede werking van het recyclagepark. Maar gemeente blijft beheerder!

Beernem is voor de inzameling en verwerking van afval aangesloten bij de intergemeentelijke samenwerking IVBO. Via IVBO bekijkt Gemeente Beernem of er een gunstige impact kan zijn op de uitgaven, de werking en de dienstverlening van het Beernems recyclagepark. Indien IVBO een centraal beheer op zich zou nemen voor de contracten voor huur van afvalcontainers, transport en verwerking.

Daarnaast analyseert IVBO een efficiënte werking van de recyclageparken op haar werkingsgebied en maakt tegen september 2021 een voorstel over aan de samenwerkende gemeenten. De analyse gaat onder meer over toegang, weging, werking, centralisatie van bepaalde afvalstoffen zoals asbest of matrassen, en de coördinatie van personeel.

“De analyse moet aantonen hoe we de werking van het recyclagepark verder kunnen optimaliseren en hoe we de dienstverlening van het recyclagepark aan de inwoners kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we ook bekommernissen om personeel, correcte en toegankelijke tarifering en het voorkomen van afvaltoerisme en sluikstort.
Daarom is het zeer voorbarig om te stellen dat we het beheer van het recyclagepark volledig in handen van de intergemeentelijke samenwerking IVBO leggen. IVBO onderzoekt, inventariseert, en tracht een aanvaardbare uniforme werking voor de recyclageparken in de Brugse regio te bekomen. Een efficiëntie-oefening waar we graag aan meewerken en kunnen uit leren. Maar een overname van het recyclagepark is niet aan de orde. Het beheer van het recyclagepark houdt de gemeente in eigen handen.
, besluit Strobbe.

 

  • Afvalbeleid
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties