"De Gemeente Beernem is ook het schoolbestuur van de gemeentelijke basisschool ‘De Notelaar’, langs de Knesselarestraat in Oedelem. Het schoolgebouw dateert van bouwjaar 1976 en is door de jaren heen fel verouderd en onderhevig aan duidelijk zichtbare slijtage. Er werden in het verleden al heel wat inspanningen gedaan voor het schooldossier. Verschillende renovatie- en uitbreidingsdossiers werden uitgewerkt voor de huidige site maar recentelijk kwam ons bestuur tot een akkoord met het GO!  Meer bepaald kwamen we tot een akkoord met de "Scholengroep Impact!" van het Gemeenschapsonderwijs over de site van MPI De Bevertjes om een renovatie- en nieuwbouwproject uit te werken op hun site gelegen in de Beernemstraat te Oedelem. MPI De Bevertjes zal op haar beurt dan weer verhuizen richting Brugge.", zegt Ruben Strobbe, schepen van onderwijs.

De onderwijssite langs de Beernemstraat biedt maximale kansen voor een nieuwe gemeenteschool, mét aantrekkelijke groene buitenspeelruimte en veilige schoolomgeving.  Daarnaast is er ook ruimte om BKO en Oedelemse verenigingen te huisvesten.

"De site gelegen in de Beernemstraat telt in totaal zo’n 15.000 m² oppervlakte.
De gemeente Beernem kwam tot een overeenkomst om hiervan +/- 7.150 vierkante meter aan te kopen. Het gaat om het achterste deel van de site waar zich nu de polyvalente zaal en het internaat bevinden. Deze gebouwen dienen deels geïntegreerd te worden in een renovatie- en nieuwbouwproject bestaande in hoofdzaak uit een gemeenteschool en aangevuld met een buitenschoolse kinderopvang, een groene zone en ruimte voor diverse verenigingen."

Nieuwe onderwijssite voor gemeenteschool De Notelaar Oedelem

Schepen Ruben Strobbe licht verder toe: "We rekenen voor de realisatie ook op middelen van de Vlaamse overheid. Er is momenteel reeds een subsidieaanvraag voor  ca. 1,8 miljoen EUR lopende voor een infrastructuurproject in het gewoon basisonderwijs bij Agion (dat is het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Zij functioneren als scheidsrechter in dit dossier en zullen hun goedkeuring moeten verlenen vooraleer tot definitieve gunning van de aanbesteding kan worden overgegaan.

Vanaf maart 2021 gaat de gemeente Beernem dus op zoek naar een ontwerper of studiebureau die dan in samenspraak met de gemeentelijke diensten een bestek opstelt om de geschikte aannemer te vinden om de opdracht uit te voeren.

Er wordt uitgegaan van een maximale projectkost van  4.000.000 EUR. De kost voor het aanstellen van een ontwerper wordt geraamd op +/-  350.000 EUR.
De budgetten hiervoor zijn voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

Er wordt een openbare procedure georganiseerd voor het aanstellen van een ontwerper. Aanvang van de bouwwerken zijn voorzien in het najaar 2022, ten laatste voorjaar 2023." kijkt onderwijsschepen Ruben Strobbe met veel goesting vooruit.

  • Onderwijs
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties