Als CD&V-senioren heeft onze werking een dubbele stroming. Wij zijn partijen we zijn beweging. Dat verbindt ons met tal van andere ouderenverenigingen in het middenveld.

Het maakt ons ook specifiek. CD&V en de christendemocratie vormen de bedding en het referentiekader van onze werking. Een waaier aan functies en doelstellingen wordt gerealiseerd en vooropgesteld.

In plaatselijke groepen van CD&V-senioren zijn zij uiteraard niet op een uniforme wijze herkenbaar.